Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.Konsultujemy się z czołowymi firmami by zapewnić, że nasz sylabus odpowiada stale zmieniającym się potrzebom rynkowym. W tym celu, CIMA aktualizuje sylabus co pięć lat. Kolejna aktualizacja będzie miała miejsce w 2020 roku.… Read More


- Inexperienced 7 days: - an initiative that encourages eco-helpful life One of the bank’s customers and employees, and brings them together all around shared values; - Conserving Paper Saves Hedgehogs: - an initiative aimed to stimulate shoppers to abandon paper financial institution statements in favour of electronic types. Section of the cost … Read More


Company Procedure or Continual Provider Enhancement We offerInteresting cooperation with professionals from different fields (World wide web, embedded, cellular)A wide variety of coaching packages: technical trainings, soft abilities classes, English/Polish classesAccess to our technological library, e-learning portals and „awareness sharing” m… Read More


Oświadczam, że jestem świadom, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Ponadto posiadam informacje o pełnej nazwie oraz adresie siedziby Spółki, celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych odbiorcach i kategoriach odbiorców danych i przysługującym mi prawie dostęp… Read More